Vättersnäs Förvaltnings AB

Vättersnäs Förvaltnings AB är ett privatägt fastighetsbolag som investerar i kommersiella fastigheter i västra Sverige. Bolaget instiftades år 2000 och gjorde sitt första förvärv i Jönköping samma år. Härefter har fastighetsbeståndet successivt utökats genom ett flertal nya förvärv i både Borås och Göteborg. Koncernen består idag av 25st helägda fastigheter omfattande ca 100 000 kvm uthyrningsbar yta
Våra bostadsfastigheter är centralt belägna i Göteborg. Vi förbättrar löpande standarden i såväl lägenheter som i gemensamma utrymmen. Vår målsättning är att växa i lugn takt för att bibehålla en god och nära relation till våra hyresgäster.