Information om behandling av personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen för hyresgäster till Vättersnäs Förvaltnings AB.

Vi på Vättersnäs Förvaltnings AB värnar om din integritet. För oss är det viktigt att du känner dig trygg med att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert och lagligt sätt. 

 

Vem är ansvarig för dina personuppgifter?

Det är Vättersnäs Förvaltnings AB, org. Nr. 556576-0294, som är ansvarig för dina personuppgifter och ser till att all behandling av personuppgifter sker enligt gällande lagstiftning. Har du frågor, funderingar eller vill nyttja dina rättigheter kan du kontakta oss på följande adress:

 

Personuppgiftsansvarig

Vättersnäs Förvaltnings AB

Pusterviksgatan 15

413 01 Göteborg

Telefon: 031-778 12 70

E-post: info@vattersnas.se

 

Vilka personuppgifter vi samlar in om dig

Vättersnäs Förvaltnings AB behandlar personuppgifter om dig som lämnas i samband med hyresavtalets ingående och under hyrestiden. De kategorier av personuppgifter Vättersnäs Förvaltnings AB kan komma att behandla är:

 

Hur vi använder dina personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in om dig behandlas med nedan ändamål och rättslig grund:

 

Ändamål med behandlingen

Rättslig grund

·         Upplägg av ny bostadshyresgäst

·         Avtalsskrivning gällande transaktionsprocess

·         Hyresavisering

·         Administration av eventuella klagomål

·         Besiktning av lägenheten

·         Fakturering av arbeten utförda åt hyresgästen

·         Kontaktlista för fastighetsskötarna

Fullgörande av avtal

·         Redovisning av ersättningar, avdrag  samt skatter och avgifter till myndigheter

Fullgörande av rättslig förpliktelse

 Om du inte lämnar ut dina personuppgifter kan Vättersnäs Förvaltnings AB inte fullgöra sina avtalsenliga och lagstadgade skyldigheter mot dig eller styra arbetet på ett effektivt sätt.

 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Endast personer inom bolaget som i sin anställning har behov av att behandla personuppgifterna i enlighet med ovan angivna ändamål kommer att ha tillgång till dem.

Dina personuppgifter kan för angivna ändamål även komma att lämnas ut till myndigheter och banker.

 

Hur länge vi sparar dina personuppgifter

Personuppgifter som är nödvändiga endast under din tid som hyresgäst raderas ett år efter utflytt. Personuppgifter som behövs för att kunna uppfylla förpliktelser enligt bokföringslagen eller skatterättsliga förpliktelser behöver dock sparas så länge dessa behövs för att kunna uppfylla förpliktelserna.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att:

 

Klagomål

Du är alltid välkommen att höra av dig på ovanstående kontaktuppgifter om du har frågor eller klagomål avseende Vättersnäs Förvaltnings AB behandling av dina personuppgifter. Du har också rätt att inge klagomål avseende behandlingen till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet inom EU.